oczyszczalnia w Zakładach Papierniczych METSA TISSUE w Konstancinie Jeziornym

Oczyszczalnia w Zakładach Papierniczych METSA TISSUE w Konstancinie Jeziornym woj. mazowieckie (6000 m3/d) - w eksploatacji