oczyszczalnia ścieków w Wiznie

Oczyszczalnia ścieków w Wiznie woj. podlaskie (200 m3/d) - w eksploatacji