oczyszczalnia ścieków w Ołowniku

Oczyszczalnia ścieków w Ołowniku woj. warmińsko-mazurskie (40 m3/d) - w eksploatacji