oczyszczalnia ścieków w Kamińsku

Oczyszczalnia ścieków w Kamińsku woj. warmińsko-mazurskie (500 m3/d) - w eksploatacji