oczyszczalnia ścieków w Kalinowie

Oczyszczalnia ścieków w Kalinowie woj. warmińsko-mazurskie (50 m3/d) - w eksploatacji