oczyszczalnia ścieków w Józefowie

Oczyszczalnia ścieków w Józefowie woj. lubelskie (300 m3/d) - w eksploatacji