oczyszczalnia ścieków w Fajsławicach

Oczyszczalnia ścieków w Fajsławicach woj. lubelskie (250 m3/d) - w eksploatacji