oczyszczalnia ścieków w Broniszach k/Ożarowa

Oczyszczalnia ścieków w Broniszach k/Ożarowa woj. mazowieckie (1000 m3/d) - w eksploatacji