Oferta

  1. Kompleksowe projektowanie oczyszczalni ścieków.
  2. Dostawa i montaż oferowanych urządzeń.
  3. Rozruch technologiczny projektowanych obiektów.
  4. Obsługa realizowanych inwestycji.
  5. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczanych urządzeń.
  6. Eksploatacja zaprojektowanych i wykonanych oczyszczalni ścieków.