Kontakt

BSK BIOGEST Spółka z o.o.

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IV Oddział Rejestrowy KRS 0000016839
wielkość kapitału zakładowego - 50.000 zł

NIP: 542-24-49-819

ul. Marjańskiego 3 lok 203

15-402 Białystok

tel: 085-732-42-72, fax: 085-741-45-43

tel. kom: 604-577-147; 606-773-883; 606-147-609

e-mail: biuro@biogest.pl