zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków mleczarskich w Hajnówce

Zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków mleczarskich w Hajnówce woj. podlaskie (450 m3/d) - w eksploatacji