oczyszczalnia ścieków w Zakładach LENEX w Bachorzy

Oczyszczalnia ścieków w Zakładach LENEX w Bachorzy woj. mazowieckie (600 m3/d) - w eksploatacji