oczyszczalnia ścieków w Zagorzynie

Oczyszczalnia ścieków w Zagorzynie woj. wielkopolskie (600 m3/d) - w eksploatacji