oczyszczalnia ścieków w Z.E. Białystok

Oczyszczalnia ścieków w Z.E. Białystok woj. podlaskie (50 m3/d) - w eksploatacji