oczyszczalnia ścieków w Wąsoszy

Oczyszczalnia ścieków w Wąsoszy woj. podlaskie (200 m3/d) - w eksploatacji