oczyszczalnia ścieków w Szudziałowie

Oczyszczalnia ścieków w Szudziałowie woj. podlaskie (100 m3/d) - w eksploatacji