oczyszczalnia ścieków w Solinie

Oczyszczalnia ścieków w Solinie woj. podkarpackie (50 m3/d) - w eksploatacji