oczyszczalnia ścieków w Serwach

Oczyszczalnia ścieków w Serwach woj. podlaskie (25 m3/d) - w eksploatacji