oczyszczalnia ścieków w Przerośli

Oczyszczalnia ścieków w Przerośli woj. podlaskie (100 m3/d) - w eksploatacji