oczyszczalnia ścieków w Orli

Oczyszczalnia ścieków w Orli woj. podlaskie (42 m3/d) - w eksploatacji