oczyszczalnia ścieków w Nowym Dworze

Oczyszczalnia ścieków w Nowym Dworze woj. podlaskie (200 m3/d) - w eksploatacji