oczyszczalnia ścieków w Nowej Łuce

Oczyszczalnia ścieków w Nowej Łuce woj. podlaskie (100 m3/d) - w eksploatacji