oczyszczalnia ścieków w Narwi

Oczyszczalnia ścieków w Narwi woj. podlaskie (250 m3/d) - w eksploatacji