oczyszczalnia ścieków w Łubinie Kościelnym

Oczyszczalnia ścieków w Łubinie Kościelnym woj. podlaskie (75 m3/d) - w eksploatacji