oczyszczalnia ścieków w Łapach

Oczyszczalnia ścieków w Łapach woj. podlaskie (6000 m3/d) - w eksploatacji