oczyszczalnia ścieków w Krzyżu

Oczyszczalnia ścieków w Krzyżu woj. wielkopolskie (2800 m3/d) - w eksploatacji