oczyszczalnia ścieków w Krypnie

Oczyszczalnia ścieków w Krypnie woj. podlaskie (400 m3/d) - w eksploatacji