oczyszczalnia ścieków w Klasztorze Sióstr Matki Boskiej Loretańskiej w Loretto

Oczyszczalnia ścieków w Klasztorze Sióstr Matki Boskiej Loretańskiej w Loretto woj. mazowieckie (75 m3/d) - w eksploatacji