oczyszczalnia ścieków w Kamieniu

Oczyszczalnia ścieków w Kamieniu woj. lubelskie (200 m3/d) - w eksploatacji