oczyszczalnia ścieków w Hruszniewie

Oczyszczalnia ścieków w Hruszniewie woj. mazowieckie (75 m3/d) - w eksploatacji