oczyszczalnia ścieków w Giżycku

Oczyszczalnia ścieków w Giżycku woj. warmińsko-mazurskie (10000 m3/d) - w eksploatacji