oczyszczalnia ścieków w Dubiczach Cerkiewnych

Oczyszczalnia ścieków w Dubiczach Cerkiewnych woj. podlaskie (75 m3/d) - w eksploatacji