oczyszczalnia ścieków w Dobrzyniówce

Oczyszczalnia ścieków w Dobrzyniówce woj. podlaskie (50 m3/d) - w eksploatacji