oczyszczalnia ścieków w Budzisku

Oczyszczalnia ścieków w Budzisku woj. podlaskie (75 m3/d) - w eksploatacji