oczyszczalnia ścieków w Bielsku Podlaskim

Oczyszczalnia ścieków w Bielsku Podlaskim woj. podlaskie (6000 m3/d) - w eksploatacji