Oczyszczalnia ścieków w Jabłonce woj. podkarpackie (200 m3/d) - w eksploatacji