Oczyszczalnia ścieków w Gąskach woj. warmińsko-mazurskie (36 m3/d) - w eksploatacji