Oczyszczalnia ścieków w Dubeninkach woj. warmińsko-mazurskie (75 m3/d) - w eksploatacji